Polub nas

 
 

Klasy podatkowe w Niemczech

Wybór odpowiedniej klasy jest bardzo istotną kwestią. Decyduje ona o wysokości zaliczek na podatek, które są odprowadzane na Urzędu, a w konsekwencji wysokością pensji „na rękę” Zdecydowanie się na daną klasę podatkową przez podatnika musi być poprzedzone spełnieniem wymogów, które określił ustawodawca niemiecki. Zmieniając klasę podatkową warto zasięgnąć opinii fachowca.

 

 

 

Bardzo często w przypadku polskich pracowników są przypadki przejścia na 3 klasę podatkową, mimo że współmałżonek pracuje zawodowo w PL i uzyskuje regularne dochody. Efekt jest taki, że roczne rozliczenie podatkowe grozi dopłatą podatku, często bardzo słoną. 

Oczywiście klasę podatkową można zmienić w trakcie roku, wysyłając do Urzędu stosowny wniosek. 

 

W niemieckim systemie istnieje  6 klas podatkowych:

1Klasa dla osób stanu wolnego (samotnych)
2 Klasa dla osób samotnie wychowujących dziecko
3 Klasa dla  żonatych, utrzymujących niepracującego małżonka
4 Klasa dla małżonków, pracujących razem w Niemczech i uzyskujących zbliżone dochody
5 Klasa dla małżonków, pracujących razem w Niemczech, z których jeden ma wyższe dochody
6 Klasa dla osób uzyskujących dochody od co najmniej 2 pracodawców